Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, eş biçimli ...

İzomorfik,
Fransızca isomorphique,
İngilizce: isomorphic
Eş biçimli.
Eş yapılı.
İzomorf.
Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, eş biçimli.
Morfolojik olarak benzer olan.
Biçimleri birbirine eşit olan, müsaviyüş şekil, izomorf.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ