Verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek...

İdam etmek,
Verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek.
İnfaz,
Ölüm cezası, İdam.
İdam, Vücudu ortadan kaldırmak. Yok etmek. Öldürmek.
Arapça, infaz, (ﺍﻧﻔﺎﺫ).
Bir emri, bir yargıyı yerine getirme, icra etme.

Bir kararı, bir yargıyı yerine getirme, uygulama, yürütüm.
Sözünü geçirme. 
Bir hükmü yerine getirme.
Aldığı emre göre birisini öldürme.
Öte tarafa geçirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ