Türkçede “aşiret” anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük...

Klan,
Fransızca: clan, 
İngilizce: clan, 
Almanca: Klan,
Rusça: rod (koçevoy)
Arapça, aşiret, (ﻋﺸﻴﺮﺕ).
Türkçede “aşiret” anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük.
Aynı asıldan gelip birlikte yaşayan göçebe topluluk, kabile, boy.
Yakın ve uzak kız ve erkek çocuklar ve torunlar, nesil.  
Kabile, oymak, göçebe halinde yaşayan ekseri bir soydan gelen cemaat. 
En basit en ilkel toplum tipi
Yakın akraba, aile.
Cemaat, oymak.
Kabile, Boy.
Kavim, Nesil.

Klan,
Anne veya baba yoluyla aynı atadan geldiğine inanan, aynı kültürü paylaşan ve aynı coğrafi alanını kullanan, bu yüzden de aralarında sıkı bir bağlılık ilişkisi görülen küçük insan topluluğu, kabile, klan.

Ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, hem ana, hem de baba çizgisine göre düzenlenmiş, birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal birlik.

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları olan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.

Bazı Türk Cumhuriyetlerinde; tayfa, uruk, uruv,  uruğ, taypa. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ