Sümer tabletlerinde geçen ve Ea'nın bir subayı...

Muşdammu,
Sümer tabletlerinde geçen ve Ea'nın bir subayı.
Sümer Tabletleri;
Sümer tabletlerinin ilkinde, Nibiru denilen gezegende yaşayan halkın, iklimin bozulması sonucu, atmosferi düzeltmek için araştırmalara girmesi, asteroid kuşağı ötesinde, Dünya’nın da bulunduğu gezegenlerde, atmosferi düzeltmek için gerekli olan altının bulunduğunun keşfedilmesi, bu arada da yaşadıkları iktidar savaşları anlatılıyor. Tabletlerde anlatıcı Enki kral olarak Anu anlatılır. Enki Anu’nun cariyeden olma ilk oğludur. İlk oğul sayılan Enlil veliahttır. Marduk da Enki’nin oğludur. Ninharsağ Anu’nun kızı ve başka anneden olma Enki ve Enlil’in kız kardeşidir. Enlil, Ninharsağ ile evlenir. Tanrıların evlilikleri böyle olmaktadır. Kız kardeş, yeğen yada torunları hatta kızları ile evlenmektedirler. Ninurta, İşkur ve Nannar Enlil’in, Nergal, Gibil, Ningişzidda ve Marduk Enki’nin oğludur.

Muşdammu, Ea'nın inen ilk grupta bulunan bir subayıdır. 
Sümer tabletlerinde adı geçen, Ea’nın, dünya'daki dördüncü günde mesken yapımı için görevlendirdiği bir subaydır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ