Sonu gelmeyecek bir zamana dek...

İlamaşallah,
Sonu gelmeyecek bir zamana dek.
Sonsuza kadar anlamında kullanılan bir söz.
Arapça, ilamaşallah, (ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠّﻪ) 
Allah'ın istediği bir zamana kadar.
Sonu gelmeyecek bir vakte kadar.
Sitem veya alay yollu maşallah sözü yerine kullanılır.

Maşallah, beğenilen veya takdir edilen bir şey görüldüğünde, Allah nazardan saklasın anlamında kullanılan arapça bir sözcüktür. Kem gözlerden koruduğuna inanılır. Müslüman toplumlarda kullanılmış. Geçmişte Osmanlı hakimiyetinde bulunan Balkanlarda ve Kıbrıs'taki gayrimüslim toplumlarda da kullanılıyormuş. 

İslam'da kaza ve kader ile hayır ve şerrin Allah'tan geleceği inancını vurgular.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ