Rumi Takvim'in ilk ayı için Karadeniz’in birçok yöresinde yapılan kutlama ve eğlencelere verilen ad ...

Kalandar,
Rumi Takvim'in ilk ayıdır. 
Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvime göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder. Karadeniz’in birçok yöresinde yeni yılın ilk günü kabul edilen 13 Ocak’ı 14 Ocak’a bağlayan gece kalandar adı ile kutlanıyor. Her yıl yöre insanının ilginç kıyafetler giyip şenlik yaparak kutladığı eğlencelerdir. Kalandarın ilk günü başkasının evine gidilmez. Kalandar ayının ilk günü eve giren kişinin uğur getireceğine inanılır. Uğurlu, zengin ve temiz giyimli kişilerin eve girmesi beklenmektedir. Karadeniz Bölgesinde, özellikle Trabzon ve Gümüşhane' de bu gecenin ayrı bir önemi vardır. 

Geleneksel olarak bu gecede çocuklar dışarı çıkar ve evleri dolaşmaya başlarlar. Ellerindeki poşetleri evlerin kapısına koyup zile bastıktan sonra ev ahalisinin poşetin içine koyacakları hediyeleri beklerler ve bu sırada da bazı maniler söylerler. Ermeni folkloruna Kağant adıyla geçen bu gelenek, Ermenilerden Dersim Kürtleri ve bazı Zaza aşireti de gağant adıyla benimsenmiş olup benzer eğlence ve törenlerle kutlanmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ