Pusarık ...

Serap,

Ilgım,
Ilgın,
Serap, Hayal,
Düşsel, gerçekdışı.
Yazın güneş ışığının yerde yansımasıyle görülen titrek pırıltı.

Pusarık, (busarık)
Puslu, puslanmış, sisli.  
Puslanmış, puslu, sisli, bulanık.
Halk dilinde, çölde uzaktan su gibi görünen duman, serap.
Yalgın,
Duman, sis. 
Sisli, dumanlı (hava). 
Serap, uzakta olup iyi seçilemeyen bulanıklık.
Sıcak, sisli ve bunaltıcı hava.
Çölde uzaktan su gibi görünen ışık, ılgım.
Bulutlu, puslu, yağışlı (hava için).
Alçak basınçlı sıcak hava.
Belli belirsiz, bulanık.
Sisli, kapalı hava.

Giresun yöresinde pusarık, asık suratlı, yüzü gülmeyen kişilere denir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ