Kelime karşılığı takip etmek olan gözetleme, gözlemleme ve inceleme işlemlerini sosyal medya üzerinden gerçekleştiren ...

Stalker,
İng. Stalker,
Takipçi.
Kelime karşılığı takip etmek.
Sosyal medyada stalk etmek kalıbı ile de kullanılmaktadır. 
İz süren avcı, sinsice avına yaklaşan.
Ava sokulan avcı.
Gizlice başka bir kimseyi takip eden kimse.
Sapkınlık derecesinde takipçi.

Sürekli bir başkasını stalklayan kişilere stalker adı veriliyor. 
Gözetleme, gözlemleme ve inceleme işlemlerini sosyal medya üzerinden gerçekleştiren, yani stalk'layan kişiye stalker deniyor. Bir kişinin profilini gizlice takip etmek anlamını taşıyan bu kavram, son zamanlarda viral haline gelmiştir. Günlük hayatımızda da sıkça kullandığımız stalk kelimesi temelde İngilizce bir kelimedir. Stalkerların temel amacı, hayatını merak ettikleri kimseleri takip etmektir. Bu kişi çok ünlü biri olabileceği gibi sosyal hayatında bulunan biri de olabilir. Bu işlem çoğu zaman masumane olarak gerçekleşse de ilerleyen süreçlerde engellenemeyen bir hal alabilir. Bu durumda sosyal medyanın dengeli ve bilinçli bir şekilde kullanılması önemli bir detaydır. Başlarda yalnızca merak duygusunun giderilmesi için gerçekleştirilen bu işlem zaman ilerledikçe kıskançlık, hırs ve nefret duygularını da beraberinde getirebilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ