Kazanç...

Para,
İrat,
Kar,
Yarar, Çıkar.
Hasılat, kar, kaynak.
Yarar, fayda, kar
Getiri, Temettü.
Varidat, irat.
Gelir.
Kazanç,
İngilizce: profit, 
Fransızca: profit, benefice.
Eski Türkçede, kazganç.

Tecimsel bir işlem sonucu elde olunan kazanç. 
Girişimciye ürem, kira, genel giderler, işçilik ve benzeri ödemeler çıkarıldıktan sonra kalanı..
Girişimle sağlanan değer artışı.
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat.
Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü.

Kazanç sözcüğünün diğer anlamları;
Nasip, Günlük kazanç.
Adana yöresinde, Yaz mevsimi.
Çıkar, menfaat.
Bir elektrik akını ya da geriliminin yükseltim oranı. 
Telsiz iletişiminde akım mıknatıssal dalgaların gücünü yükseltme oranı.
Bir elektronik dizgede ya da bu dizgenin yükselteç gibi bir bölümündeki im gücünde artış. (Genellikle çıkış gücünün, giriş gücüne desibel oranıyla belirtilir).Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ