İngilizce’de kullanılan 12 saatlik saat diliminde sabahla akşam arasındaki farkı belirten kelimelerden biri ...

AM
PM
Ante: Önce
Post: Sonra
Meridiam: Gün ortası (Midday)

A.M Ante Meridiem (öğleden önce)
P.M Post Meridiem (öğleden sonra)

İngilizce de kullanılan bu saat diliminde;
A.M: Ante Meridiem -öğleden evvel (24.00-12.00) saatleri arasında kullanılır.
P.M: Post Meridiem -öğleden sonra (12.00-24.00 saatleri arasında kullanılır.

İngilizce’de 24 saatlik saat dilimi kullanılmaz, yerine 12 saatlik saat dilimi kullanılır. Günün geceden geceye akışını belirleyen 12 saatlik bir zamanın düzenidir. 24 saatten oluşan günü Öğleden Önce (Latincede öğleden önce anlamına gelen ante meridiem, kısaca A.M.) ve Öğleden Sonra (Latincede öğleden sonra anlamına gelen post meridiem, kısaca P.M.) olarak iki periyota böler.

Günün 12 saatlik bölüme bölündüğü gösterimde, "am" ve "pm", "AM" ve "PM" veya "A.M." ve "P.M." olarak kısaltılarak gösterilebilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ