Dik yokuş...

Kaban,
Çorum yöresinde dik yokuş.
Yura,
Kırkmerdiven,
Dik yokuş.
Dik yokuş, kayalık, uçurum.

Yokuş,
Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli yer, iniş karşıtı. yükselerek devam eden yol.
Bazı ağızlarda yokuç olarak da geçer. 
Halk dilinde, tepe.

Kaban sözcüğünün diğer anlamları;
Fransızca caban
Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen üst giysisi.
Trabzon yöresinde, Derenin iki tarafındaki orman.
Rize yöresinde kaban, Uçurum.
Dağların ve kayaların yarılmasıyla oluşan geçit.
Bazı ağızlarda gaban olarak da geçer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ