Derileri sepileyen kimse...

Tabak,
Karatabak,
Derileri sepileyen kimse.
Deri işleme ve deriden eşya yapımı, Anadolu coğrafyasının en eski zanaatıdır. Bu kişilere debbağ, tabak, karatabak veya sepici denir.
Derileri geleneksel yöntemlerle sepileyen kimselere verilen ad.
Debağlık, Dabağ, Debbağ, Dabbağ, (Şanlıurfa yöresinde).
Dabağlamak,
Debbağlamak,
Tabaklamak,
Sepilemek,

Eskiden Anadolu'nun bin yıllara dayalı geçmişinden gelen deri işlemeciliğin makine kullanmadan sadece kol gücüne dayalı olarak yapanlara Karatabak denir. İmalatlarda parşömen, davulluk, semerlik, ayakkabılık türü deri işlemeyler büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ