Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği...

Nitelik,
Kalite,
(Fr. qualite, İng. quality)
Vasıf, 
Keyfiyet, 
Mahiyet.
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği.
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
Bir şey veya kimsenin sahip olduğu hal veya sıfat, vasıf, nitelik.
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ