Bir iş veya durumun sonu...

Akıbet,
Bir iş veya durumun sonu.
Nihayet. 
Ahır sonu.
Arapça, akibet, (ﻋﺎﻗﺒﺖ).
Bir iş veya durumun sonu, sonuç.
Sonunda, önünde sonunda.
Bir şeyin sonu. 
İşin sonu.
Neticede, işin sonunda, 
Netice, sonuç.

Son, nihayet, encam; gelecek, istikbal.
Daha önce yapılan şeylere göre varılan netice, sonuç.
İnsanın başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum.
Sonunda, nihayet, neticede.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ