Bir çeşit kova, helke...

Oluz,

Bir çeşit kova, helke.
Oluz (Amasya yöresinde verilen ad).
Halk arasında, Bakraç, kova, herke.
Helki, Kalaylı bakraç, kova.
Helke, Herke, Bedire;

Su, süt vb. şeyleri koymaya yarayan, çoğunlukla bakırdan yapılan, bakraçtan büyük bir çeşit kova.
Ağaçtan oyulmuş su kabı.
Saç veya bakır kova

Vedro(Rusça); metal su vb. kovası,
Vedire; Süt sağımında kullanılan, tahta kova, külek.
Su kovası.
Küleyh,
Herke (Helke),
Çoğunlukla bakırdan yapılmış kova, bakraç.
Kova (Malatya yöresinde)
Bakır, bakraç, kova (Kırşehir yöresinde)

Oluz kelimesinin diğer anlmaları;
Tahta satır, (Maraş yöresinde)
Saçak (Çankırı yöresinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ