Azgın, kudurmuş...

Akur,
Arapça akur, (ﻋﻘﻮﺭ) 
Arapça, akur, yaralamak anlamındaki akr sözcüğünden türetilmiş.
Kudurmuş, yırtıcı, saldırgan, kuduz
Kudurmuş köpek.
Azgın, kudurmuş.
Azgın, kızgın (hayvan).
Kudurmuş,
 kuduz 
Kuduruk.

Akur,
Kuduz,
Kuduz Hayvan,
Azgın
Saldırgan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ