Antalya'nın Elmalı ilçesinin antik dönemlerdeki adı...

Alimala,

Amelas,
Antalya'nın Elmalı ilçesinin antik dönemlerdeki adı.
Bugünkü adı Elmalı olan, eski Anadolu'da Likya bölgesinde bir şehir. 
Likya bölgesi içerisinde yer alan Elmalı'nın kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. 

Elmalı'nın tarihi M:Ö. 3000 yıllarına kadar uzandığını göstermektedir. İlk  yaşayanların Likyalılar olduğunu göstermektedir. Elmalı ismi için öne sürülen iddiaların başında Alimala ve Amelas isimleri gelir. Bu isimlerin hangisinin doğru olduğunu kanıtlayacak bir kanıt henüz mevcut değildir. Türk boylarının Elmalı ve çevresine yerleşmeleri sahil kesiminden önce olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesinde Elmalı’dan bahsetmiştir. Osmanlı kayıtlarında ilk defa  Elmalı’dan bahsedilmesi ise I. Murat döneminde olmuştur. Elmalı isminin geçmiş dönemdeki Alimala ve Amesal  isimlerden türemiş olabileceği ve yörede elma yetiştiriciliği yapılmasının da bu isimle anılmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Elmalı'ya bağlı köylerde üç höyük bulunmaktadır. Müğren Köyü'ndeki höyük, Semahöyük Köyü'nde bulunanhöyüğün üstünde Osmanlı ve Türk mezarlığı bulunduğu için bugüne kadar araştırma yapılmamıştır. Üçüncü ve en büyük höyük ise şehrin güneyinde, Elmalı - Kaş yolu üzerinde, Beyler Köyündeki Beyler Höyüğüdür. Kazılarda çıkarılan arkeolojik buluntular Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. 

Elmalı'da Karaburun ve Kızılbel'de  iki anıt mezar vardır. Elmalı'nın görülmeye değer eserleri arasında Selçuklu, Kütük, Ömer Paşa Camileridir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ