Tutulan yol, tavır. ..

Tutum,
Muamele,
Tutulan yol, tavır. 
İngilizce: attitude, 
Fransızca: attitude
Hal, durum, vaziyet.
Bir mesele karşısında takınılan tavır, tutulan yol, davranış, muamele
Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.
Harcamada aşırıya gitmeme, gelir ve gideri idare ile kullanma, tasarruf.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ