Tasvir ...

Betim,
Resim,
Betimleme,
Tasvir,
Halk ağzında Resim, fotoğraf.
Suret,

Tasvir diğer anlamları;
Karagöz oyunu figürüne verilen ad.
Gölge oyununun renkli, figürlerine verilen ad. Özellikle deve derisinden yapılanı iyi olur, ancak dana, manda, sığır derisinden de yapılır.
Görünüş, biçim.
İnsan suretinde bir ağaç.
Yazı veya resim kopyası, nüsha.
Eskiden, Yüz, çehre.
Biçim, yol, tarz,
İslam felsefesinde, varlığın görünen yanı, beş duyu ile algılanan yönü.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ