Söz dinleme, boyun eğme...

İtaat,
Arapça, (ﺍﻃﺎﻋﺖ)
Arapça, boyun eğmek anlamındaki tav kelimesinden türetilmiştir.
Emre uyma, söz dinleme.
Söz dinleme, boyun eğme.
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma.
İtaat etmek.
Yerine getirmek, itaat etmek.

Alınan emre uymak. 
Söz dinlemek.
İnkıyad etmek. 
Boyun eğmek. 
Amirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ