Söğüt ağacı...

Bid,
Farsça, bid, (ﺑﻴﺪ)
Tal,
Tel.
Safsaf,
Söğüt ağacı.
Hititler, söğüt ağacına şişiyama demişler. Anadolu’nun ilk yazılı metinlerinin sahibi olan Hititler, Şişiyama adını verdikleri söğüt ağacından ilaç elde etmişlerdir. 

Behramec, çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacıdır. Eskiden, çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacına behramec denir. Her renkte olan leylak çiçeğidir.

Söğüt, söğütgiller familyasından salix cinsini oluşturan boylu ağaç veya bodur çalı halinde, çoğunluğu kışın yaprak döken, ender olarak da her dem yeşil kalan odunsu bitkilerdir.  Dünya' ya söğüt ağacı Çin ve Japonya’dan dağılmıştır. Söğüt ağacının kabuğundan elde edilen salisin vücutta metabolize olarak Aspirin ilacının aktif maddesi olan salisilik asit'e dönüştürülür.

Söğüt ağacı ormanlarda rastlanan ağaç türü olup ülkemizde 25-30 cinsi vardır. Söğütlerden en yaygını Aksöğüt'tür. Anadolu söğüdü, Ergüvani söğüdü, Rize söğüdü ve Trabzon söğüdü gibi türleri de vardır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ