Rusya'nın en uzun nehri...

Lena,
Lena nehri.
Rusya'nın en uzun nehri.
Lena Nehri Rusya'nın en uzun nehri olup 4.400 km uzunluğu sayesinde dünyanın en uzun nehridir. Lena nehrin kuzeydoğu yönünde Laptev Denizi'ne ve Arktik Okyanusu'na doğru akar. Nehrin kaynağı, Baykal Dağları'dır. 

Laptev Denizi'ne doğru 100 kilometreden fazla ve yaklaşık 400 kilometre genişliğinde, önemli oranlarda bir deltaya sahiptir. Lena Nehri, büyüklüğü nedeniyle, topraklarının beşte birini boşalttığı için Rusya için büyük önem taşıyor. Bu, iki milyon kilometrekareden fazlasını temsil ediyor. Lena Nehri Deltası, yılın yaklaşık yedi ayı donmuş durumdadır. Mayıs ayı boyunca bu alan nemli bir araziye dönüşür. Ayrıca, nehir bahar geldiğinde büyük sellere neden olur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ