Roma döneminde “gladyatör” yetiştiren ve satanlara verilen ad...

Larista,
Roma döneminde “gladyatör” yetiştiren ve satanlara verilen ad.
Dövüşler için gladyatör yetiştiren, kiraya veren ya da satan kimse
Latincede, kılıç anlamına gelen gladius kelimesinden türemiş olan gladyatör kelimesinin tarihi Etrüsklere kadar dayanır. Gerçekten de Orta İtalya’da yaşayan Etrüsklerden kalan bazı eserler üzerindeki tasvirlerde gladyatörlerin kılıçla dövüştükleri görülmektedir. Zaten gladyatör dövüşleri Etrüsklerin savaşlarda yitirdikleri kişilerin onuruna düzenledikleri cenaze törenlerinde düşman savaş esirlerini dövüştürerek, ölülerin kanına karşılık düşman kanı akıtma geleneğin
e dayanır .
Roma’daki ilk gladyatör gösterisi İ.Ö. 264 yılında Brutus Pera adında birinin ölen iki oğlu Marcus ve Decimus’un cenaze töreni sırasında üç çift gladyatörü dövüştürmesi ile olmuştur.

Gladyatör okulları, (Ludus)
Kuran kişilere antrenör (Larista),
Gösterileri düzenleyenlere ise organizatör (Editores)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ