Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında bir sürekli olasılık dağılımı...

Logistik,
Logistik dağılım,
Olasılık yoğunluk fonksiyonu.
Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, logistik dağılım bir sürekli olasılık dağılımıdır.  Logistik dağılımın yığmalı dağılımın bir logistik fonksiyonudur.

İstatistik.
Standard logistik.
Yığmalı dağılım fonksiyonu-YDF
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (OYF)
Yığmalı(Birikimli) dağılım fonksiyonu (YDF)

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, logistik dağılım bir sürekli olasılık dağılımdır. Logistik dağılımın yığmalı dağılım fonksiyon bir logistik fonksiyondur. Şekil bakımından çan şeklinde olan normal dağılıma çok benzer, fakat kuyrukları daha ağır olduğu için daha basık bir şekil gösterir.
İstatiksel analizde; Ortalama, Medyan, Mod, Varyans, Çarpıklık, Fazladan basıklık, Entropi, Değişiklik katsayısı gibi kavramlar hesaplanarak konuşturulur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ