Mardin ilinde ve Irak'ın kuzeyinde yaşayan Hıristiyan Nasturilere Keldanilere verilen ad...

Asuriler,

Mardin ilinde ve Irak'ın kuzeyinde yaşayan Hristiyan Nasturilere Keldanilere verilen ad.
Kuzey Irak'ta yaşayan Hristiyan Keldani' lere verilen ad, Asuriler.
Kuzey Irak'ta ve Mardin yöresinde yaşayan Hristiyan Keldani halkına verilen ad.
Keldaniler, Katolik Kilisesi'ne mensup Süryanilerdir.
Patriklik Merkezi Irak'ta Bağdat'dır. Patrikleri Kardinal Mar Emanuel III Delly' dir. 

Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in başbakan yardımcısı Tarık Aziz (Mikhail Yuhanna), günümüzde en tanınmış Keldaniler' dendir. Irak'taki yaklaşık yarım milyon Hıristiyanın çoğunluğunu Keldaniler oluşturur. Bu bölgedeki keldanilere, Asuriler de denir. Keldanilerin doğu kolu, Süryanice'yi ayin dili olarak kullanır. Musul'da yaklaşık 50 bin Keldani yaşamaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ