Mantıksız, hakikatsız şeyler...

Ebatil,
Ubtule.
Mantıksız, hakikatsız şeyler.
Beyhude, batıl, hurafe, mantıksız, hakikatsız şeyler.
Arapça hurafe, (ﺧﺮﺍﻓﻪ).
Uydurulmuş, asılsız, gerçekle alakası bulunmayan batıl inanç, efsane, hikaye, rivayet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ