Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol ...

Temyiz,
Eski dilde Temyiz,
Arapça temyiz, (ﺗﻤﻴﻴﺰ)
Arapça, ayırmak anlamındaki meyz kelimesinden türetilmiştir.
Ayırt etme, ayırmak. 
İyiyi kötüden ayırt etme. 
İyiyi kötüden ayırt edebilene mümeyyiz denir.
Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol.
Ayırma, ayrılma, seçme, seçilme.
İyiyi kötüden ayırma
Mahkemece verilen kararın kanun ve usul bakımından yüksek mahkemede yeniden incelenmesi yolu.
Temyiz mahkemesi, yargıtay.
Temyiz, ayırt etme, seçme, ayırma.
Hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kuruldur. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkanını sağlayan kanun yoludur. Ceza işlerinde, 15 sene ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ve ölüm cezalarına ait hükümler, hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın Temyiz Mahkemesince resen tetkik olunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ