Kesin...

Kati,
Kesin,
Maktu,
Şüpheye, tereddüde yer bırakmayan, kati.
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu.
Kesinlikle.
Mutlak. şüphesiz. 
Tereddütsüz.

Kati kelimesinin başkaca anlamları;
Kamçı.
Deve ve koyun sürüleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ