Kalın sopa, değnek...

Matrak,
Değnek,
Lobut,
Toyka,
Massa,
Gübel.
Kalın sopa, değnek.
Kalın ve uzun bir kamışa, uçları ok biçiminde iki üç çatallı bir demir parçası geçirilerek yapılmış,

Arapça mitrak,
Eski dilde, Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa, değnek.
Argo, Eğlenceli, gülünç, hoş.
Argo, Alay, eğlence, şaka

Arapça matrak, mitrak, sopa, hallaç değneği.
Kalın sopa.
Acemi erlerin talim yaparken silah gibi kullandıkları, baş tarafı armut biçiminde, üzeri deri kaplı kalınca değnek, bir çeşit lobut, mıtrak.
Talimci şişi.

Halk Ağzında, matrak; Taşlı, ekime elverişli olmayan, boş bırakılmış tarla.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ