Gergin duran eldeki başparmak ve serçe parmak arası uzaklık...

Karış,
İng. span,
Gergin duran eldeki başparmak ve serçe parmak arası uzaklık.
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

Karış, ölçü, bez ölçülen arşın.
Parmakları açık ve gergin durumdaki bir elin baş parmağı ile serçe parmağının uçları arasındaki mesafe. Bu mesafe miktarınca yaklaşık 22-24 cm. olan uzunluk ölçüsü.
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık.

Diğer sözlük anlamları:
Yerel Türkçe anlamı;
Kargış (karış, karkış);
Halk ağzında, kargıma işi veya bu maksatla söylenen sözler, lanet, telin, beddua, ilenç, alkış karşıtı.
Beddua, ilenç, ilenme, lanet.
İlenç, beddua.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ