Eskiden ortaoyununda kadın rolü yapan erkek sanatkarlar hakkında kullanılan bir tabir...

Zenne,
(Farsça).
Kadın.
Gaca,
Eskiden orta oyununda kadın rolü yapan erkek sanatkarlar hakkında kullanılan bir tabir.
Eskiden kadınlar, orta oyununda rol alamazlardı. Kadın rolünü erkekler kadın kıyafetine girerek ifa ederlerdi. Orta oyununda kadın rolü yapan erkek sanatkarlara zenne adı verilirdi. 

Tiyatro oyununda, orta oyununda veya Karagöz'de kadın rolüne çıkan erkek oyunculara zenne denirdi. Eskiden göçebe geleneğinde düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere zenne denir.

Zenek,
(Farsça)
Eskiden Osmanlıda küçük kadınlara verilen ad.
Küçük kadın.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ