Encümen-i Daniş ...

Akademi,
Encümen-i Daniş.
(أنجمن دانش)
İlimler akademisi.
Türk Akademisi.
21 Temmuz 1846 yılında Maarifi Umumiye de Encümen-i Daniş'in kurulmasına karar verildi. Encümen-i Daniş, Osmanlı Devletinde 1851-1862 yıllarında hizmet vermiş bir bilim kurulu' dur. Kurucusu Mustafa Reşit Paşa’dır. Fransız İlimler Akademisini örnek alarak kurulan bu kurulun başardığı en önemli iş, Ahmet Cevdet Paşa’ya yazdırılmış; Tarih-i Cevdet adlı eserdir.

Türkçeye sade dille yazılmış ve tercüme edilmiş bilimsel eserler kazandırma, ülkede genel kültür seviyesini yükseltme, kuruluş aşamasında olan Darülfünun için kitap hazırlama gibi amaçlarla kurulmuştu. Ayda bir kez toplanan ve her biri bir bilim dalında uzman 40 dahili üyeden oluşan 1862 yılından sonra kapanmıştır.

On dokuzuncu asrın ortalarında resmen kurulmuş olan ilk Türk Akademisi. Kuruluş gayesi eğitim ve kültür alanında gerekli çalışmaları yapmak, batıdaki ilmi çalışmaları ve yenilikleri takip etmek olan b
u ilk Türk Akademisi 12 yıl kadar hizmet vermiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ