Dayanarak ...

Binaen,
Dayanarak.
...den dolayı, 
Bu sebepten. 
Dayanarak.
Arapça, Binaen, (ﺑﻨﺎﺀً) 
Arapça bina sözcüğününden, binaen.
Dayanarak, 
-den ötürü, 
-den dolayı.
Binaenaleyh,
Arapça, Binaenaleyh, (ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻴﻪ) 
Bundan dolayı, bunun üzerine.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ