Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici ...

Taşeron,
Fransızca, tacheron.
İngilizce: subcontractor, outsourcer
Taşaron da denir.
Taşeron,
Tali işveren, 
Alt ısmarlanan, 
Alt işveren, 
Alt işletici.
Alt yüklenici.
Birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.
Genellikle büyük bir müteahhitten götürü olarak iş alan küçük müteahhit. 
Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten alarak kendisi üstlenen diğer alt yüklenici.
Taşeronluk işiyle uğraşan gerçek veya tüzel kişi.
Taşeron birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.
Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. 
Bir taşeron genellikle, genel bir projenin parçasında belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla genel yüklenici (veya ana yüklenici ya da ana müteahhit) tarafından kiralanan kişidir. Genel yüklenici tarafından projeye sağlanan hizmet karşılığında parası ödenir. Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır.

Yasada alt işveren(yüklenici) olarak tabir edilen taşeron,  bir kurumun yardımcı işlerini yapan kuruluşlardır. Sorumluluk olarak bağlı bulundukları alt işverene karşı sorumludurlar. Alt işveren ise asıl işverene karşı sorumluluk taşımaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ