Bir amirin emrinde çalışma...

Maiyet,
Maiyyet,
Bir amirin emrinde çalışma.
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler.
Arapça, maiyyet, (ﻣﻌﻴّﺖ) 
Birlikte bulunma, beraberlik, arkadaşlık, refakat.
Bir amirin emri altında olma, emrinde çalışma.
Yüksek mevkideki bir kimsenin emri altında veya beraberinde bulunanların bütünü.
Beraberlik. 
Arkadaşlık.
Nezdinde.
Yüksek rütbeli bir kimsenin emri altında bulunan heyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ