Argoda adi, fena, sevimsiz anlamında bir sözcük...

Madara,
Farsça madara
Kötü, sevimsiz.
Argoda adi, fena, sevimsiz anlamında bir sözcük.
Niteliksiz, kötü, düşük düzeyli.

Yun. madara saçı dökülmüş, yolunmuş. argo.
Kötü, seviyesi düşük, bayağı, adi.
Kalp, sahte (para).
Madara etmek, yalanını, yanlışını ortaya çıkarmak veya yüzüne vurmak suretiyle bir kimseyi topluluk içinde utandırmak, kötü duruma düşürmek.

Aydın yöresinde Tembel (kimse), iş görmez şey.
Yassı taşçı çekicine Çorum yöresinde madara denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ