Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu...

İsmet,
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu.
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu, sililik.
Eski dilde ismet, dürüstlük, temizlik demek.
Günahsızlık, masumluk. 
Günahlardan kaçınmak melekesine sahib olmak. 
Suçsuzluk.
Arapça ismet, (ﻋﺼﻤﺖ) 
Namuslu olma, ahlak kurallarına uyma, nefsi namusa dokunacak fuhuş vb. şeylerden uzak tutma, ırz temizliği, iffet.
Haramdan, kötülüklerden uzak olma, çekinme, dürüstlük.
Günahsızlık, temizlik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ