Zorla, zoraki ...

Metazori,
Rumca me to zori.
Cebren, 
Zecren, 
Arapça zecren, (ﺯﺟﺮﺍً).
Zecir yoluyla, zorla, zorlayarak.
Zorla.
Zorla, zoraki.
Argo metazori, 
Zor kullanarak.
Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori.
İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ