Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk) ...

Bohem,
Fransızca boheme.
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk).
Çingeneler gibi yarını düşünmeden günü gününe, tasasız ve derbeder bir hayat süren, genellikle sanat ve edebiyat çevrelerine mensup kimse.
Başıboş, serbest ve günü gününe yaşayış tarzı.

Bohem kelimesinin başka bir anlamı;
Bohemya’da cam, seramik veya fayanstan yapılan dünyaca meşhur (hokka, kase, ibrik vb. eşya).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ