Vakit kazanmak için aldatma...

Oyalamak,
Vakit kazanmak için aldatma.
Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek.
Vakit kazanmak için aldatmak, karşısındakine vakit kaybettirmek.
Eğlendirmek, hoşça vakit geçirtmek:
Bekletmek.

Oya ile süslemek, kenarına oya yapmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ