Temel niteliğinde olan...

Esasi,
Asal,
Esas, asıl.
Arapça: esas, esasen. 
Ana, Asliye, Asl, Baz, Asal, Esasi, Him.
Temel niteliğinde olan.
Asal, asıl kelimesine benzetilerek türetilmiştir.
Dilimizde son zamanlarda temel niteliğinde olan, esas, kök anlamında kullanılıyor.

Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
Bir iş veya sözde doğru biçim
Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi; 
Esas düşünce. 
Esas görev.
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi.
Başlıca, esaslı, temel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ