Sümerlerde ilk dünyalıları doğuran yedi anneden biri...

Ninimma,
Ninmada,
Ninmug (
Nimug),
Suzianna,
Musardu,
Ninbara,
Ninguanna,
Sümerlerde ilk dünyalıları doğuran yedi anneden biri.
Sümer inanışına göre başlangıçta gök ile yer birdi. Daha sonra gök ile yer, tanrılar tarafından ayrılmıştır. Sümer inanışında evrenin kökeni şu şekilde açıklanır;
Başlangıçta ilk önce deniz vardı. Sümerler onu her zaman varmış gibi düşünmüş olabilirler.
Deniz, gök ile yerin birliğinden oluşan kozmik dağı vücuda getirdi. Tanrılar insan biçiminde kişileştirildi. Anu (gök), Eril, Ki (yer) Dişildi. Onların birleşmesinden hava tanrısı Enlil doğdu.
Hava tanrısı Enlil yerden göğü ayırdı ve babası Anu göğü ele geçirirken, Enlil annesi Ki'yi, yeri, ele geçirdi. Enlil ile annesi Ki'nin birleşmesi yüce kraliçe, Ninhursag, kozmik dağın kraliçesi yani Nintu, doğurgan kraliçe gibi çeşitli adlar verilen tanrıçayla özdeşleştirilmiş.

Panteon, yazgıları belirleyen yedi tanrı şunlardır;
An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna Sin, Utu, İnanna.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ