Sığırcık...

Lalesar,
Sığırcık.
(Sturnus vulgaris)
Çoğurcuk, 
Çekirge kuşu,
Sığırçın,
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çoğurcuk, çekirge kuşu.

Serçegillerden, siyaha yakın esmer tüylü, uzun gagalı, böceklerle beslendiği için tarıma faydalı, kışın kalabalık sürüler halinde uçan, serçeden iri ötücü kuş, çekirge kuşu. Ötücükuşlar takımının Sığırcıkgiller familyasından bir kuştur. Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’ da yaşar. Avrupa’da göçmen kuştur. Uzunluğu 22 cm. kadardır. Tüyleri siyahımsı, tunç yeşilidir. İlkbaharda limon sarısı, kışın siyahımsı bir gagası vardır. Yavruların tüyleri kahverengi, gırtlakları beyazdır. Böcekler, solucanlar, meyve ve tohumlarla beslenirler.

Bilinen türleri: 
Sığırcık, Pemme sığırcık, Kara sığırcık, Mino.

Sığırcık kelimesi, Çankırı yöresinde küçük dolu olarak biliniyor.
Lalesar, kelimesi, lalelik, lale bahçesi anlamındadır. 
Osmanlı döneminde, lalezar, (لاله زار) Lale bahçesi. 
Sığırcık kuşuna da lalesar denilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ