Oluşturma, var etme...

Tekvin,
Oluşturma, var etme.
Oluşturma, var etme, yaratış, yaratma. 
Eski Ahitin ilk kitabı.
Arapça, Tekvin, (ﺗﻜﻮﻳﻦ). 
Arapça,  var olmak anlamında kevn sözcüğünden türemiş.
Yaratma, var etme.
Var etmek. 
Meydana getirmek. 
Yaratmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ