Eski dilde, üzgün, ümitsiz, karamsar ve kederli ...

Meyus,
Arapça meyus, (ﻣﺄﻳﻮﺱ)
Eski dilde, meyus, Üzgün, Karamsar.
Arapça, ümidini kesmek, ümitsiz olmak anlamında olan yeis'ten türetilmiş.
Ümidi kalmamış, ümitsizliğe düşmüş, ümitsiz, karamsar, üzgün.
Üzgün, ümitsiz, karamsar ve kederli.
Ye'se düşmüş. 
Ümidi kesik.
Ümitsizlik anlamındaki yeis kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Daha çok olaylar karşısında düşülen bıkkınlık, yorgunluk hali ve karamsarlığı ifade eder. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ