Eski dilde, arıtma, temizleme, ayıklama ve hesabı kapatmak ...

Tasfiye,
İngilizce: liquidatation, liquidation, winding-up.
Arapça tasfiye, (ﺗﺼﻔﻴﻪ)
Arapça, saf, duru olmak anlamındaki safvet – safa sözcüğünden, tasfiye kelimesi türetilmiş.
Arıtma, arıtım, arıtılma, saflaştırma, saflaştırılma, pak ve temiz duruma getirme, getirilme.
Arıtma, ayıklama, temizleme.
Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
Bir kuruluşta işçi ve memur çıkarma. 
Görevine son verme.
Özleştirme.
Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon.  
Bir kuruluşun iflası veya kapanması sonunda hesaplarının kapatılıp kalan maddi varlığın, mal ve paranın alacaklılara dağıtılması, likidasyon. 
Bir işletmenin batması veya kapanması durumunda, varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılması. 

Saflaştırmak. 
Olduğundan daha temiz bir hale getirmek. 
Temizlemek. 
Hesabı kapatmak. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ