Eski dilde, alışılmış ve yabancı olmayan, cana yakın, sevimli, uysal ...

Munis,
Arapça munis, (ﻣﻮﻧﺲ)
Arapça, munis sözcüğü, alışmak, cana yakın olmak anlamındaki uns kelimesinden türetilmiştir.
Munis kelimesi; cana yakın, yumuşak, sevimli, sıcakkanlı, uysal ve uyumlu gibi anlamlara gelmektedir. Alışılmış ve yabancı olmayan gibi anlamları da içerir.
Dilimize Arapçadan girmiş.
Ehlileşmiş. 
Cana yakın. Sevimli. 
Ünsiyyet edilmiş.
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan.
Uygun.
Kolayca dostluk kurabilen, sokulgan, sıcakkanlı, cana yakın.
Alışılmış, yadırganmayan.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ