Dolayı, naşi. ..

Ötürü,
Yüzünden,
Dolayı,
Nedeniyle, 
Sebebiyle.
Binaen,
Naşi,
Arapça, naşi, (ﻧﺎﺷﻰ)
Dolayı.
Delil, dolayı, ötürü, sebebiyle. 
Arapça naşi, sözcüğü ortaya çıkmak, yetişmek manasındaki neşet kelimesinden türetilmiştir.
Dolayı, sebebiyle, ötürü.

Naşi sizcüğünün diğer anlamları;
Mezhep dışı kimse, zındık. 
Yad, yabancı, ağyar. 
Laubali, hoyrat, ahmak.  
İleri gelen, neşet eden
Neşet eden, yeniden vücuda gelen, yetişen, yetişmiş. 
Geceleyin meydana gelip zahir olan şey. 
Yetişmiş oğlan veya kız.   

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ