Divan edebiyatında kasidenin giriş bölümüne verilen ad...

Nesib,
Nesip,
Arapça, nesib, (ﻧﺴﻴﺐ) 
Aşk ve sevgilinin güzelliklerinden bahsetme. 
Kasidenin giriş kısmı.
Divan edebiyatında kasidenin giriş bölümüne verilen ad.
Bir kasidede övgüye başlamadan önce aşk üzerine yapılan önsöz.
Başlangıç bölümü.
Kasidenin aşıkane olan mukaddemesi (giriş, sunuş, başlangıç kısmı).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ