Dini inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse. ..

Deccal,

Arapça, deccal, 
(ﺩﺟّﺎﻝ)
Arapça, deccal, yalan söylemek anlamındaki decl kelimesinden türetilmiş.
İş karıştıran, karıştırıcı, ara bozucu, yalancı.

Kıyamet alametlerinden olarak kıyamete yakın zamanda insanları kandırmak, halkı azdırmak için ortaya çıkacağı haber verilen, çok kötü, fesatçı ve yalancı kimse.
Yalancı, sahtekar kimse.
Yalancı, fesat, dedikoducu (kimse).
Dini inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse.
İlahi dinlerde kıyamet alametlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ